Volba typu karty

Prostřednictvím aplikace Volba typu karty si přijatý uchazeč vybírá typ identifikační karty ke svému budoucímu studiu.

Výběr typu karty probíhá prostřednictvím formuláře, ve kterém se zvolí požadovaný typ karty a stiskne se tlačítko . V případě chybného rozhodnutí je možné výběr zrušit tlačítkem a následně vybrat správný typ karty. Výběr je možné provést teprve v okamžiku, kdy uchazeč potvrdí svůj zájem o studium v aplikaci Potvrzení zájmu o studium.

V řadě případů je pro studenta dostupný pouze jeden typ karty. V takovém případě je tento automaticky předvolen bez možnosti změny.

Pokud již uživatel na VŠPP studoval, pokusí se systém o dohledání dříve vydaných identifikačních karet a jejich seznam zobrazí v přehledové tabulce. Uchazeč má pak možnost požádat o prodloužení platnosti stávající karty a nebo si nechat vystavit kartu novou.

Pokud byl uchazeč přijat ke studiu ve více studijních programech (vyplňuje více návratek ke studiu), podává žádost o identifikační kartu pouze jedenkrát (na libovolném studiu). Více žádostí podat nelze.

S typem identifikační karty jsou svázány i poplatky za její výrobu. U ISIC karty je v částce započítán i poplatek za licenci. Podrobnější informace o poplatku a způsobu úhrady je možné zjistit v aplikaci Poplatky a školné.