Volba typu karty

Prostřednictvím aplikace Volba typu karty si přijatý uchazeč vybírá typ identifikační karty ke svému budoucímu studiu.

V řadě případů je pro studenta dostupný pouze jeden typ karty. V takovém případě je tento automaticky předvolen bez možnosti změny.

Výběr typu karty probíhá prostřednictvím formuláře, ve kterém se zvolí požadovaný typ karty a stiskne se tlačítko . V případě chybného rozhodnutí je možné výběr zrušit tlačítkem a následně vybrat správný typ karty. Výběr je možné provést teprve v okamžiku, kdy uchazeč potvrdí svůj zájem o studium v aplikaci Potvrzení zájmu o studium.

S typem identifikační karty jsou svázány i poplatky za její výrobu. U ISIC karty je v částce započítán i poplatek za licenci. Podrobnější informace o poplatku a způsobu úhrady je možné zjistit v aplikaci Poplatky a školné.