Volba typu karty

Prostřednictvím aplikace Volba typu karty si přijatý uchazeč vybírá typ identifikační karty ke svému budoucímu studiu.

Nový typ karty si uchazeč zvolí označením požadované varianty a výběr potvrdí tlačítkem . V případě chybného rozhodnutí je možné výběr zrušit tlačítkem a následně vybrat správný typ karty. Výběr je možné provést teprve v okamžiku, kdy uchazeč potvrdí svůj zájem o studium v aplikaci Potvrzení zájmu o studium.

V řadě případů je pro studenta dostupný pouze jeden typ karty. V takovém případě je tento automaticky předvolen bez možnosti změny.

Pokud již uživatel na VŠPP studoval, pokusí se systém o dohledání dříve vydaných identifikačních karet a jejich seznam zobrazí v přehledové tabulce. Uchazeč má pak možnost požádat o prodloužení platnosti stávající karty a nebo si nechat vystavit kartu novou.

Pokud byl uchazeč přijat ke studiu ve více studijních programech (vyplňuje více návratek ke studiu), podává žádost o identifikační kartu pouze jedenkrát (na libovolném studiu). Více žádostí podat nelze.

S typem identifikační karty jsou svázány i poplatky za její výrobu. U ISIC karty je v částce započítán i poplatek za licenci. Podrobnější informace o poplatku a způsobu úhrady je možné zjistit v aplikaci Poplatky a školné.