Změna hesla do systému elektronických návratek

Aplikace Změna hesla umožňuje uchazečům změnu hesla do elektronické návratky.

Do připraveného formuláře je nutné zadat do prvního pole nové heslo a do druhého pole toto nové heslo zopakovat, aby se předešlo nechtěnému překlepu. Znaky hesla se při vyplňování formuláře nezobrazují.

Uchazeč má možnost si zvolit vlastní heslo nebo si zvolit některé z předgenerovaných, které se zobrazí nad formulářem pro změnu hesla. Heslo musí v každém případě odpovídat pravidlům pro bezpečnost hesla. Požadavky na bezpečné heslo, jsou uvedeny v aplikaci a pokud nebudou dodrženy, nebude nové heslo uloženo.

Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka . Vyhoví-li nové heslo všem kontrolám, je nové heslo uchazeči nastaveno. Při dalším přihlášení do systému elektronických návratek již bude vyžadováno zadání nového hesla.