Potvrzení zájmu o studium

Uchazeči, který úspěšně prošel přijímacím řízením a byl přijat ke studiu na VŠPP, jsou společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu (nebo oznámením o přijetí ke studiu v případě, že uchazeč dosud nepředložil úředně ověřený doklad o absolvování předcházejícího stupně studia) zaslány informace o dalším postupu k nástupu na školu. Součástí jsou i informace o nutnosti vyplnění elektronické návratky, jejímž prostřednictvím uchazeč doplňuje údaje nazbytné pro založení studia.

Po přihlášení do návratky je uchazeč vyzván k potvrzení zájmu o studium. Toto potvrzení nástupu do studia je závazným aktem, kterým uchazeč vyjadřuje svůj souhlas s nástupem ke studiu na VŠPP, který nelze odvolat. V návaznosti na toto rozhodnutí zakládá studijní oddělení uchazeči řádné studium, které je vykazováno do matriky studentů (SIMS).

Uchazeč svůj nástup ke studiu potvrdí zatržením příslušného políčka a stisknutím tlačítka . V návaznosti na potvrzení nástupu jsou uchazeči zpřístupněny i další aplikace elektronické návratky.