Pracoviště

Aplikace Pracoviště slouží k zobrazení všech pracovišť Vysoké školy podnikání a práva, a.s. a jejich základních informací, kterými jsou adresa, telefonní a faxové číslo, odkaz na webovou stánku a e-mail, jména vedoucích pracovníků. Další informace, které aplikace poskytuje, jsou seznam pracovníků, garantovaných předmětů v aktuálním období, vedených projektů, zveřejněných publikací, telefonní seznam atd.

Základní přehled pracovišť

Spuštěním aplikace se zobrazí základní informace o vysoké škole. U každého jmenovaného subjektu jsou zobrazeny kontaktní informace a seznam funkcionářů. Dále jsou zobrazeny ikony vedoucí do dalších aplikací, ve kterých lze získat podrobnější informace o pracovišti.

Pracoviště

Zobrazuje seznam podřízených pracovišť a informace o nich.

Zaměstnanci 

Slo uží pro zobrazení seznamu zaměstnanců a externích pracovníků zařazených na daném pracovišti. Nejsou-li na pracovišti žádní pracovníci evidováni, ikona se nezobrazuje.

Garantované předměty 

Umožňuje zobrazení seznamu předmětů garantovaných/vyučovaných zvoleným pracovištěm zařazených do aktuálního a budoucích období. Nejsou-li na pracovišti žádné předměty evidovány, ikona se nezobrazuje.

Orgány orgány vysoké školy

Zobrazuje seznam orgánů zvoleného pracoviště a umožňuje zobrazit seznam jejich členů.

Studijní oddělení 

Zobrazuje kontaktní údaje studijního oddělení, úřední hodiny, seznam studijních referentech a prorektorů.

Telefonní seznamtelefonní seznam 

Ikona umožňuje zobrazit, případně vytisknout telefonní seznam vybraného pracoviště. Zobrazuje se pouze u pracovišť, u kterých lze telefonní seznam sestavit.

Závěrečné práce 

Kliknutím na ikonku se otevře aplikace pro dohledání závěrečných prací pro zvoleného pracoviště. Nejsou-li na pracovišti žádné závěrečné práce evidovány, ikona se nezobrazuje.

Přehled vypsaných témat 

Ikona zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Nejsou-li na pracovišti témata vypsána, ikona se nezobrazuje.

Učebny 

Umožňuje zobrazení areálů vysoké školy, jejich budov a učeben. Ikona se zobrazuje pouze u pracoviště typu vysoká škola.

Informace o univerzitě 

Slouží k zobrazení základních a kontaktních informací o vysoké škole. Ikona se zobrazuje pouze u pracoviště typu vysoká škola.

Pro snadnější orientaci a pohyb na stránkách aplikace je každá stránka opatřena navigační lištou se seznamem pracovišť. Kliknutím na zkratku pracoviště v liště se zobrazí informace o požadovaném pracovišti.

Pod seznamem pracovišť v autentizované části Osobní administrativy je uveden odkaz na kompaktní telefonní seznam.

Stromový přehled pracovišť

pracoviště!stromový přehled

Záložka Stromový přehled pracovišť přehledně zobrazuje hierarchickou strukturu všechn pracovišť Vysoké školy podnikání a práva, a.s.. Kliknutím na název pracoviště se zobrazí podrobné informace o pracovišti.