Seznam garantovaných předmětů

předměty!garantované pracovištěm

Aplikace Seznam garantovaných předmětů poskytuje seznam všech předmětů garantovaných daným pracovištěm v aktuálním, případně budoucím období.

Pro každý předmět jsou uveden základní informace jako je kód a název předmětu a jeho garant. Uvedeno je rovněž období, ve kterém je předmět vypsán. Kliknutím na název předmětu nebo jeho kód lze zobrazit sylabus předmětu. Pokud jsou připraveny předměty pro výuku v následujících obdobích, jsou zobrazeny samostatně v další tabulce.