Strom příspěvků

vývěska!strom složek s příspěvky

Aplikace Strom příspěvků zobrazuje hierarchickou strukturu složek a podsložek Vývěsky, do kterých uživatelé vkládají své příspěvky, a ke kterým má uživatel přiděleno alespoň právo čtení. Přidělené oprávnění je u každé složky ztvárněno ikonou. Její význam je uveden v legendě.

Podsložky se zobrazí tzv. rozbalováním dokumentového stromu. Rozbalování a zabalování podsložek se provádí kliknutím na ikony umístěným před názvem rozbalovatelné složky.

Součástí názvu složky je počet příspěvků ve složce. Pro zachování struktury stromu jsou zobrazeny i složky označené jako nesledované, avšak počet příspěvků u nich není uveden. Kliknutím na název složky se zobrazí její obsah v aplikaci Příspěvky.