Nové příspěvky

vývěska!nové příspěvky

Aplikace Nové příspěvky zobrazuje příspěvky nově vložené do Vývěsky a umožňuje jejich zobrazení (přečtení). Počet příspěvků na stránce lze nastavit v záložce Nastavení. Pokud je příspěvků více, lze mezi stránkami listovat. Přečtený příspěvek se zde již nezobrazuje, ale lze jej dohledat v příslušné složce v záložce Strom složek.

Seznam nepřečtených příspěvků ze sledovaných složek je zobrazen v přehledové tabulce. V seznamu jsou zobrazeny pouze příspěvky, kterým dosud neuplynul termín expirace. Expirované příspěvky jsou automaticky mazány. U každého příspěvku je zobrazen jeho název, cesta ke složce, ve které je příspěvek vložen, datum vložení, jméno autora přístěvku a důležitost. Obsah příspěvku je možné zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Zobrazit.

Obsah seznamu lze aktualizovat kliknutím na odkaz Aktualizovat příspěvky.

Zatržením políčka ve sloupci Ozn. lze vybrané příspěvky po stisknutí tlačítka označit jako přečtené. Pokud se mají všechny příspěvky označit jako přečtené, stačí stisknout tlačítko .