Předměty celého studia

Předměty celého studia jsou takové předměty, které se svým charakterem váží ke studiu jako takovému – zapisují se pouze jednou v rámci celého studia, zpravidla pro ně neprobíhá běžná výuka, splnění je obecně omezeno pouze ukončením studia. Příkladem takových předmětů jsou například různé praxe. Aplikace Předměty celého studia je určena pro zápis předmětů celého studia a provádění změn v zápise těchto předmětů. U ukončeného nebo přerušeného studia umožňuje aplikace pouze prohlížení. Aplikace je přístupná studentům z Portálu studenta a uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p přes Studijní evidenci.

Zapsané předměty celého studia jsou zobrazeny v přehledové tabulce. U každého předmětu jsou zobrazeny údaje o jeho povinnosti, jazyce studia, zapsaném způsobu ukončení, počtu pokusů využitých k ukončení předmětu, dosaženém výsledku, údaje o tom, kdo a kdy výsledek předmětu vložil, počtu získaných kreditů za studium daného předmětu a kdo a kdy provedl změnu v zapsaném předmětu (většinou bývá uvedeno jméno studijní referentky nebo jméno studenta).

Při přidání předmětu do zápisového archu je prováděna kontrola prerekvizit. Nejsou-li prerekvizity splněny, nemůže si student tento předmět zapsat. Přidání předmětu do zápisového archu je možné provést dvojím způsobem:

  • Výběrem z přiděleného studijního plánu – kliknutím na tlačítko se vypíší všechny předměty celého studia, které jsou zahrnuté v doporučeném studijním plánu. Označením jednoho nebo více předmětů a tlačítkem se zvolené předměty přidají do zápisového archu.

  • Dohledáním jednotlivých předmětů – výběr se provádí z katalogu předmětů vlastní fakulty (ze skladu). Do vyhledávacího pole se zadá část názvu hledaného předmětu nebo jeho celý kód a stiskne se tlačítko . Označením jednoho nebo více nalezených předmětů a tlačítkem se zvolené předměty přidají do zápisového archu.

Předměty je možné ze zápisového archu odebrat jejich označením ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka . Předměty se zadaným výsledkem nebo přihlášeným termínem zkoušky odebrat nelze.

Při zápisu předmětu přes studijní oddělení je vypnuta kontrola splnění prerekvizit. Studijní referentka tak může studentovi zapsat předmět i bez splněných prerekvizit.