Vyplacená stipendia

Aplikace Vyplacená stipendia umožňuje zobrazit přehled vyplacených stipendií za určitý časový úsek na zvoleném studiu. Podmínkou zobrazení je vyplacení stipendií a jejich vložení do UIS studijním oddělením.

Stipendia mohou být vyplácena pouze studentům s aktivním studiem a ještě dvě měsíce po ukončení studia. U studentů s ukončeným studiem se stipendia vyplácí pouze za měsíce, ve kterých byli alespoň jeden den studentem. Stipendia jsou vyplácena bezhotovostně bankovním převodem na účet evidovaný v UIS. Vyplácena mohou být stipendia ubytovací, sociální, prospěchová, doktorská a další. Druhy stipendií, podmínky jejich přiznávání a způsob vyplácení stanovuje Stipendijní řád VŠPP.