Evidence bankovních spojení

bankovní spojeníčíslo účtu

Aplikace slouží k evidenci a správě bankovních spojení. Zaevidování čísla bankovního účtu je nezbytné zejména pro výplatu stipendií. Aplikace je přístupná studentům a uživatelům s oprávněním banka-a nebo stud-e nebo veda-a.

Nové bankovní spojení se přidá pomocí připraveného formuláře. V roletkovém menu se vybere konkrétní banka. Číslo účtu se vepisuje bez lomítka a kódu banky, dále se dle potřeby vloží adresa majitele účtu a případně poznámka. Vložit lze pouze účet vedený u české banky. Stisknutím tlačítka bude nové bankovní spojení vloženo a označeno jako aktivní.

Vkládá-li si student do evidence nový aktivní účet, je provedena kontrola, zda má student podánu žádost o ubytovací stipendium. Jestliže ano, účet pro vyplacení ubytovacího stipendia se automaticky změní na nově vložený.

Jedno číslo účtu může mít evidováno více osob.

V přehledové tabulce jsou uvedena všechna bankovní spojení uživatele. Ve sloupci Aktivní je uveden příznak, zda je účet aktivní nebo ne. Vždy může být aktivní nejvýše jeden bankovní účet. Změna stavu se provede stisknutím ikony ve sloupci Upravit. Ve sloupci Vazby na účet jsou uvedeny informace o účelech použití příslušného účtu. U neaktivních účtů je prováděna kontrola zadaných stipendií a aktivní žádosti o ubytovací stipendium. Jsou-li na neaktivní účet zadána stipendia určená k výplatě, je ve sloupci zobrazeno varování.

Pokud student zruší svůj bankovní účet, je třeba neprodleně provést změnu účtu v UIS. Platba na zrušený účet by s největší pravděpodobností nebyly realizována.

Označením účtu v tabulce a stisknutím tlačítka se účet odebere nebo deaktivuje. Bylo-li v minulosti na účet vyplaceno stipendium, nelze tento účet odebrat, a zůstává tak trvale v evidenci jako deaktivovaný.