Financování studia

Aplikace Financování studia zobrazuje studentovi poplatky za studium a jejich odůvodnění. Stanovení poplatků se řídí platnou legislativou a vnitřními předpisy vysoké školy.

V úvodu aplikace je zobrazen průběh historie financování celého studia a předpokládaný způsob financování do budoucnosti. Ke stanovení jednotlivých kódů a počátku jejich platnosti byla použita aktuálně dostupná data. Následuje přehled rozhodnutí o platbách za financování studia, formulář pro nastavení platebního kalendáře a další podrobnosti.

V případě školného si student může zvolit variantu platebního kalendáře, podle kterého bude školné splácet. Zvolenou variantu je nutné potvrdit tlačítkem . Po výběru varianty se rozhodnutí o platbě se zvolenou variantou splátek zobrazí v přehledu rozhodnutí o financování. Zároveň se zpřístupní možnost pro nastavení platby zaměstnavatelem a také tisk platebního kalendáře.

Období pro výběr platebního kalendáře může být ze strany studijního oddělení omezeno!

Platí-li školné, nebo jeho část, zaměstnavatel, stiskne se tlačítko . V zobrazeném formuláři se vyplní identifikační údaje zaměstnavatele a kontaktní osoby. Údaje o zaměstnavateli lze načíst z registru ARES vyplněním pole IČO a stisknutím tlačítka . Je-li zaměstnavatel v registru nalezen, údaje formuláře se předvyplní. Následně se k zobrazené částce stanoví výše její úhrady zaměstnavatelem a stiskne se tlačítko . V případě splátek se výše úhrady zaměstnavatelem uvede u každé splátky.

Vytištěný platební kalendář je nutné odevzdat na studijní oddělení. Po vytištění platebního kalendáře se zablokuje možnost volby varianty splátek a možnost platby zaměstnavatel, změnu pak může provést pouze studijní oddělení.

U rozhodnutí o platbě je uvedena jeho výše a také údaje pro odeslání platby (variabilní symbol, číslo účtu apod.). Kliknutím na ikonu  ve sloupci Detail je možné zobrazit další podrobnosti.

Ve sloupci Částka je zobrazena vypočítaná částka platby. Tato mohla být ručně upravena na jinou hodnotu – částka ve sloupci Ručně.

Sloupec Stav zobrazuje stav rozhodnutí o platbě. Ikona  označuje nově vytvořené rozhodnutí, které je předepsáno studentovi k úhradě. Při následné úhradě je nutné, aby student v platebním příkazu správně vyplnil platební údaje (číslo účtu, variabilní symbol, případně další údaje). Při chybném nebo nedostatečném vyplnění platebního příkazu nebude možné platbu automaticky dohledat a přiřadit studentovi a rozhodnutí bude nadále považováno za neuhrazené. Jakmile je rozhodnutí řádně uhrazeno, je označeno ikonou . Ikona  označuje vytvořené rozhodnutí, které bylo později zrušeno (např. na žádost studenta).