Moje omluvenky

omluvenky

Aplikace zobrazuje omluvenky, které student doručil na studijní oddělení a které studijní referentka vložila studentovi do jeho studijní evidence v UIS. Omluvenky se zobrazují nejen studentovi a pracovníkům studijního oddělení, ale i vyučujícím zapsaných předmětů. Nemusí pak v případě nepřítomnosti na cvičeních a přednáškách obcházet s neschopenkou všechny vyučující. V přehledové tabulce jsou uvedeny všechny aktuální omluvenky, dřívější lze zobrazit po označení položky Zobrazit i historické záznamy a kliknutí na .

Přes evidenci omluvenek jsou o absencích studentů informováni vyučující jejich předmětů.