Přehled registrací studenta

Aplikace Přehled registrací studenta poskytuje přehledné informace o registrovaných předmětech studentů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-p nebo stud-e.

Registrované předměty jednotlivých období jsou uvedeny v přehledové tabulce. U každého předmětu je uvedena povinnost, způsob ukončení, počet kreditů, jazyk studia, způsob studia, přesný čas registrace předmětu, limit registrace, pořadí studenta a případně prerekvizity.