Ukončení studia

Prostřednictvím aplikace Ukončení studia lze individuálně ukončit zvolené studium. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Hromadně vyřazování studentů umožňuje aplikace Hromadné vyřazování studentů.

Pro ukončení zvoleného studia se z nabídky Nový stav studia vybere kód ukončení a do pole Ukončit ke dni se vloží datum, ke kterému se studentovi studium ukončuje. Datum ukončení nesmí být starší než datum posledního sběru matriky. Pomatrikové změny mohou provádět pouze uživatelé s oprávněním matrika-b. Zadané hodnoty se potvrdí tlačítkem , čímž dojde k ukončení studia.

Pokud to daný kód ukončení umožňuje, lze v aplikaci vytisknout dopis Rozhodnutí o ukončení studia.

Více o kódech studia.
Tisk rozhodnutí o ukončení studia je možný v aplikaci Tisk dokumentů.
Dojde-li k mylnému ukončení studia, lze studenta vrátit zpět do studia po kliknutí na ikonu Vrátit do studia. Student však nesmí být vyřazen ze studijní evidence.
V případě, že se studium ukončuje v době změn v zápisech, provede se odebrání rozvrhové akce cvičení, aby student neblokoval cvičení v předmětu. V průběhu semestru k odebrání studenta z rozvrhové akce nedochází.