Změna stavu studia

Aplikace Změna stavu studia umožňuje měnit kód stavu studia posledního průběhu studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Změna stavu studia se provede pomocí připraveného formuláře, kde je uveden aktuální stav studia a nabídka pro výběr nového stavu. Tato nabídka obsahuje pouze stavy studia stejné kategorie jako aktuální stav. Nelze tedy například provést změnu z úspěšného stavu na neúspěšný apod. Změna kódu se potvrdí stisknutím tlačítka Po jeho stisknutí dojde ke změně kódu stavu posledního průběhu studia a návrat do aplikace Průběh studia.

Více o kódech studia.
V případě dodatečného odebrání titulu úspěšnému absolventovi se stav studia mění na kód 63 - neplatnost státní zkoušky nebo obhajoby (§ 47). Současně se změnou kódu ukončení je zapotřebí vyplnit atribut studia Datum odejmutí titulu.