Hromadné uznávání předmětů

Aplikace Hromadné uznávání předmětů umožňuje hromadně uznávat předměty z předchozích studií. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

V aplikaci se nejprve zvolí cílové období, do kterého mají být předměty uznány, a studium, jež je zdrojem pro uznávané předměty a potvrdí se stisknutím tlačítka . Následně se zobrazí přehled všech předmětů, které student má ve zvoleném studiu na Vysoké škole podnikání a práva, a.s. úspěšně ukončeny. V seznamu se označí předměty, které mají být uznány. V případě potřeby lze upravit kreditovou hodnotu jednotlivých předmětů. Tlačítkem lze u označených předmětů vynulovat kredity a tlačítkem se načte zpět kreditová hodnota pro všechny předměty. Označením pole ve sloupci Počítat kredity se určí, že se kredity za předmět mají započítat do aktuálního studijního období. Pole lze označit buď individuálně nebo tlačítkem , kterým se označí započítání všech předmětů v seznamu. Tlačítkem se všechny předměty odznačí. Pod seznamem se vyplní datum uznání a osoba, která uznání předmětů schválila, či provedla. Implicitně je nastaveno aktuální datum a osoba, která právě edituje studium. Předměty v seznamu lze hromadně vybrat nebo výběr zrušit a označit nebo odznačit započítávání kreditů.

Uznané předměty je následně možné spravovat v aplikaci Evidence uznaných předmětů.

Při uznávání předmětů, které byly uznány již na předcházejícím studiu a mají vyplněn atribut Původ předmětu, je hodnota tohoto atributu přenesena. U ostatních předmětů je při uznání atribut automaticky nastavován na hodnotu vysoká škola.