Evidence specializace

Aplikace Evidence specializace umožňuje zvolenému studiu přidělit studijní specializaci na základě evidence specializací. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

U každého studiu může být evidována pouze jedna specializace.Specializace může být studentovi přidělena během studia,.

Aktuálně přidělená specializace je zobrazena v přehledové tabulce v úvodu aplikace. Uvedeno je označení specializace, její typ a datum, odkdy je specializace ke studiu přiřazena. Prostřednictvím tlačítka Odebrat lze zvolenou specializaci pro dané studium zcela odstranit.

Novou specializaci lze ke zvolenému studiu přidat pomocí formuláře v dolní části aplikace. Požadovaná specializace se zvolí z nabídky, která obsahuje pouze specializace, na které má student podle studia nárok a uvede se datum přidělení specializace. Stisknutím tlačítka bude změna provedena. Pozor! Pokud studium již má jednu specializaci přidělenu, dojde k jejímu přepsání.

U ukončených a přerušených studií nelze změny provádět.
Je vhodné, aby před přidělením specializace studentům byl připraven její studijní plán.