Uznaná doba rodičovství

Aplikace Uznaná doba rodičovství slouží k evidenci doby, po kterou student čerpal tzv. uznanou dobu rodičovství. Jedná se o dobu, po kterou student pečoval o dítě a zároveň byl aktivním studentem. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Evidence uznané doby rodičovství je zásadní z pohledu výpočtu celkové doby přerušení a celkové délky studia, protože se do těchto údajů nezapočítává. To má vliv zejména na:

  • poplatky za studium – pozdější účinnost poplatku za překročení standardní doby studia;

  • ubytovací stipendia – nárok studenta na ubytovací stipendium je prodloužen o uznanou dobu rodičovství;

  • sociální stipendia – nárok studenta na sociální stipendium je prodloužen o uznanou dobu rodičovstí.

Nový záznam se studentovi zadá vyplněním políček Odkdy/Dokdy udávajících interval uznané doby rodičovství. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Systém kontroluje, zda student nemá aktivní přerušení a zda se zadaný interval nepřekrývá s dobou, kdy měl student studium přerušeno. Pokud tato situace nastane, je uživatel upozorněn na chybu a záznam není uložen. Záznamy je možné vkládat i do minulosti, začátek však nesmí předcházet počátku daného studia.

Přehled evidovaných záznamů je zobrazen v přehledové tabulce, kde je možné jednotlivé záznamy editovat nebo je mazat.

Dojde-li u studenta k dodatečné změně začátku nebo konce studia, který zasahuje do uznané doby rodičovství, pak tato změna ovlivní i záznam o evidované době rodičovství a ten je patřičně prodloužen nebo zkrácen. K automatickému zkrácení evidované doby rodičovství dochází i při ukončení studia.