Vedené práce

Aplikace Vedené práce obsahuje všechny aktuálně vedené závěrečné práce studentů a umožňuje jejich správu a také práce vedené v historii.

Aktuálně vedené práce

Seznam aktuálně vedených závěrečných prací je uveden v přehledové tabulce. Seznam obsahuje základní údaje o závěrečné práci jako je typ práce, jméno autora, identifikace studia, název práce a termín odevzdání. Seznam je doplněn kontrolou splnění jednotlivých operací se závěrečnou prací. Na kompletnost, resp. nekompletnost operace je uživatel upozorněn značkami ve sloupci Stav ZP, které indikují stav práce z hlediska kompletnosti jednotlivých částí závěrečné práce, přičemž uvnitř značky je číselně uvedena daná operace se závěrečnou prací (např. kompletnost zadání, doplňující informace, vložení posudku oponenta). Význam značek je uveden v legendě pod tabulkou nebo jej lze zobrazit najetím kurzoru myši na konkrétní značku.

Přes ikonu ve sloupci E-mail lze autorovi práce obeslat e-mailovou zprávu z poštovní schránky UIS. Přes ikonu ve sloupci Podrobnosti lze přejít do aplikace Závěrečné práce, kde je možné zobrazit další informace o závěrečné práci provádět další operace spojené s úspěšným odevzdáním studentovy práce.

Seznam závěrečných prací lze omezit filtrem podle roku odevzdání a typu práce. Práce, které dosud nejsou odevzdány a nemají schváleno zadání (úplně nebo i částečně) je možné smazat jejich označením (sloupec Ozn.) a stisknutím tlačítka . Tlačítkem je možné zaslat autorům označených prací (sloupec Hromadně) hromadnou e-mailovou zprávu prostřednictvím poštovní schránky UIS.

Závěrečné práce, která nejsou ani po roce od plánovaného termínu odevzdání vložené ani odevzdané, jsou automaticky mazány. Měsíc před plánovaným smazáním je autor práce na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou.

Práce vedené v historii

Aplikace Práce vedené v historii zobrazuje závěrečné práce studentů, jejichž studium už bylo ukončeno (úspěšně či neúspěšně), které již nejsou aktuální a jsou z evidence aktuálních převedeny mezi historické. Převod se provede automaticky, jakmile studijní referentka vloží studentovi ukončení předmětu Státní závěrečná práce (SZP), Státní bakalářská práce (SBP) nebo Závěrečná práce (ZP).

Seznam závěrečných prací je uveden v přehledové tabulce. Seznam obsahuje základní údaje o závěrečné práci jako je typ práce, jméno autora a jeho identifikace studia, název práce a termín odevzdání. Ve sloupci Stav ZP je indikován stav práce z hlediska jejího obhájení: obhájená, neobhájená a  nezadaný výsledek obhajoby.

Přes ikonu ve sloupci E-mail lze autorovi práce obeslat e-mailovou zprávu z poštovní schránky UIS. Přes ikonu ve sloupci Podrobnosti lze přejít do aplikace Závěrečné práce, kde je možné zobrazit další informace o závěrečné práci.

Seznam závěrečných prací lze omezit filtrem podle roku odevzdání a typu práce.

Práce konzultované v historii

Aplikace Historické práce zobrazuje konzultované závěrečné práce studentů, jejichž studium už bylo ukončeno (úspěšně či neúspěšně), které již nejsou aktuální a jsou z evidence aktuálních převedeny mezi historické. Převod se provede automaticky, jakmile studijní referentka vloží studentovi ukončení předmětu Státní závěrečná práce (SZP), Státní bakalářská práce (SBP) nebo Závěrečná práce (ZP).

Seznam závěrečných prací je uveden v přehledové tabulce. Seznam obsahuje základní údaje o závěrečné práci jako je typ práce, jméno autora a jeho identifikace studia, název práce a termín odevzdání. Ve sloupci Stav ZP je indikován stav práce z hlediska jejího obhájení: obhájená, neobhájená a  nezadaný výsledek obhajoby.

Přes ikonu ve sloupci E-mail lze autorovi práce obeslat e-mailovou zprávu z poštovní schránky UIS. Přes ikonu ve sloupci Podrobnosti lze přejít do aplikace Závěrečné práce, kde je možné zobrazit další informace o závěrečné práci.

Seznam závěrečných prací lze omezit filtrem podle roku odevzdání a typu práce.

Oponované práce

Aplikace Oponované práce obsahuje všechny oponované závěrečné práce a umožňuje vložení posudků. Dále zpřístupňuje i práce oponované v historii.

Aktuálně oponované práce

Seznam aktuálně oponovaných závěrečných prací je uveden v přehledové tabulce. Seznam obsahuje základní údaje o závěrečné práci jako je typ práce, jméno autora a jeho identifikace studia, název práce a termín odevzdání. Seznam je doplněn kontrolou splnění jednotlivých operací se závěrečnou prací. Na kompletnost, resp. nekompletnost operace je uživatel upozorněn značkami ve sloupci Stav ZP, které indikují stav práce z hlediska kompletnosti jednotlivých částí závěrečné práce, přičemž uvnitř značky je číselně uvedena daná operace se závěrečnou prací (např. kompletnost zadání, doplňující informace, vložení posudku oponenta). Význam značek je uveden v legendě pod tabulkou nebo jej lze zobrazit najetím kurzoru myši na konkrétní značku.

Přes ikonu ve sloupci E-mail lze autorovi práce obeslat e-mailovou zprávu z poštovní schránky UIS. Přes ikonu ve sloupci Podrobnosti lze přejít do aplikace Závěrečné práce, kde je možné zobrazit další informace o závěrečné práci a vložit posudek.

Seznam závěrečných prací lze omezit filtrem podle roku odevzdání a typu práce. Tlačítkem je možné zaslat autorům označených prací (sloupec Hromadně) hromadnou e-mailovou zprávu prostřednictvím poštovní schránky UIS.

Práce oponované v historii

Aplikace Práce oponované v historii zobrazuje oponované závěrečné práce studentů, jejichž studium už bylo ukončeno (úspěšně či neúspěšně), které již nejsou aktuální a jsou z evidence aktuálních převedeny mezi historické. Převod se provede automaticky, jakmile studijní referentka vloží studentovi ukončení předmětu Státní závěrečná práce (SZP), Státní bakalářská práce (SBP) nebo Závěrečná práce (ZP).

Seznam závěrečných prací je uveden v přehledové tabulce. Seznam obsahuje základní údaje o závěrečné práci jako je typ práce, jméno autora a jeho identifikace studia, název práce a termín odevzdání. Ve sloupci Stav ZP je indikován stav práce z hlediska jejího obhájení: obhájená, neobhájená a  nezadaný výsledek obhajoby.

Přes ikonu ve sloupci E-mail lze autorovi práce obeslat e-mailovou zprávu z poštovní schránky UIS. Přes ikonu ve sloupci Podrobnosti lze přejít do aplikace Závěrečné práce, kde je možné zobrazit další informace o závěrečné práci.

Seznam závěrečných prací lze omezit filtrem podle roku odevzdání a typu práce.