Přehled mých termínů

Aplikace Přehled mých termínů zobrazuje seznam všech termínů předmětů vyučovaných v aktuálním období nebo předmětů, které mají v budoucnu nějaký termín vypsaný, což zjednodušuje vyučujícímu práci tím, že pro kontrolu termínů nemusí vstupovat do evidence jednotlivých předmětů.

Seznam zobrazovaných termínů je rozdělen na termíny, které ještě neproběhly a termíny, které již proběhly. Termíny jsou seřazeny časově, aby učitel viděl, jak vypadá jeho harmonogram. Jsou-li na termín přihlášeni studenti, je možné zobrazit jejich seznam nebo je obeslat e-mailem. Součástí seznamu termínů je informace o garantujícím pracovišti. Pokud je u termínu uvedena ikona , znamená to, že termín je sdružený. Kliknutím na ikonu se zobrazí přehled termínů, se kterými je zvolený termín sdružený.

Seznam vypsaných termínů lze omezit podle předmětu (v případě volby konkrétního předmětu dále dle období termínu), vyučujícího a typu termínu (řádný, opravný, povinný). Obsah filtru Předmět je seřazen podle názvu předmětu. Pro aplikaci filtru je nutné stisknout tlačítko . Seznam termínů se vytiskne kliknutím na ikonu .

Aplikace Přehled vypsaných termínů neslouží pouze k prohlížení. Termíny lze přes ikonu upravovat a přes ikonu ve sloupci Správa termínu mazat a provádět jejich editaci (zadávat hodnocení zkoušky a zápočtu, získat seznam přihlášených studentů, úpravovat údaje o termínech atd.). Více je o těchto akcích uvedeno zde.