Rozvrhové omezení učitele

rozvrh!požadavky!učitele

V aplikaci Rozvrhové omezení učitele jsou evidována všechna osobní omezení učitele pro sestavení rozvrhu.

V úvodu aplikace jsou zobrazena implicitní omezení vztažená k vyučujícímu. Implicitní omezení jsou přenášena z Portálu vedoucího jako požadavky pracovištěEvidence orgánů univerzity jako omezení orgánu.

Uživatelská omezení si vyučující zadává sám přes připravený formulář, kde se vloží důvod, priorita, den a termín odkdy, dokdy. Rozsah od/do se udává v celých hodinách. Vše se potvrdí stisknutím tlačítka .

Seznam uživatelských omezení je zobrazen v přehledové tabulce, kde je možné po kliknutí na ikonu ve sloupci Detail stavu zobrazit podrobnosti o požadavku nebo jednotlivá omezení upravovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Ve sloupci Stav požadavku je barevnou značkou indikován stav požadavku: – podáno,  – zamítnuto,  – schváleno. Neplatné požadavky je možné smazat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Nově vytvořené požadavky je nutné odeslat ke schválení. To se provede jejich označením ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka .

Schvalování podaných omezení provádí vedoucí ústavu. Má-li vyučující pracovní poměr nebo externí zařazení na více pracovištích, pak musí být jeho požadavky schváleny na všech pracovištích. Vedoucímu ústavu je v závislosti na nastavení v Portálu vedoucího automaticky zasílána e-mailová zpráva o nově vloženém omezení.

Na schválené omezení se bere ohled při sestavování rozvrhu na následující studijní období (semestr).