Typy licencí software pro zařízení

zařízení v síti!typy licencí software

Aplikace Typy licencí software pro zařízení slouží ke správě číselníku softwaru využívaných uživateli na zařízeních evidovaných v síti Vysoké školy podnikání a práva, a.s.. Aplikace je pro prohlížení a editaci dostupná uživatelům s přiděleným oprávněním sit-a, pouze k prohlížení slouží práva sit-b nebo sit-c.

Nový typ licence se přidá pomocí připraveného formuláře, kde je nutné vyplnit jméno nového software. Jméno se zadává bez označení verze produktu (tedy pouze Microsoft Windows). Pro zaevidování verze je určena aplikace Verze software pro zařízení. Evidované typy licencí je možné smazat pouze pokud nemají evidovánu žádnou verzi.