Oblasti správy sítě

sítě!oblasti správy

Aplikace Oblasti správy sítě definuje samostatně spravované části počítačové sítě Vysoké školy podnikání a práva, a.s.. Při automatické správě sítě mohou být u oblastí definovány pravidla a nastavení, která jsou aplikována na koncová zařízení evidované v této oblasti správy sítě. Aplikace je k prohlížení a editaci dostupná uživatelům s přiděleným oprávněním sit-a, pouze k prohlížení slouží práva sit-b nebo sit-c.

Formulář pro založení nové oblasti sítě obsahuje položky:

  • Název oblasti – název oblasti, který se bude zobrazovat uživatelům.

  • Zkratka – zkratka oblasti sítě se využívá pro jednoznačnou identifikace sítě v aplikacích managementu sítě.

  • Popis – stručný a výstižný popis využití sítě.

Založenou oblast lze smazat v případě, že do ní nepatří žádná síť ani zařízení. V seznamu je uveden údaj o celkovém počtu sítí a celkovém počtu zařízení v dané oblasti. Pro každou definovanou oblast lze přes sloupec Detaily zobrazit seznam sítí, které do ní patří, a pro tyto sítě pak seznam zařazených zařízení. Číselník oblastí správy sítě je využíván v aplikaci Evidence zařízení, kde umožňuje zařazovat zařízení do příslušných oblastí správy sítě. Dále je číselník využíván aplikací Evidence sítí, zde jde pouze o informativní evidenci.