Evidence sítí

sítě

Aplikace Evidence sítí umožňuje evidovat všechny sítě (VLAN) Vysoké školy podnikání a práva, a.s.. Uživatelé s právem sit-a mohou sítě přidávat a editovat, uživatelé s právy sit-b nebo sit-c mají zobrazen seznam evidovaných sítí a mohou prohlížet jejich detaily.

Novou síť lze vložit přes formulář pod seznamem sítí, jeho položky jsou:

  • Název sítě – v názvu sítě je vhodné vyjádřit její lokalitu;

  • VLAN – číslo odpovídá číslu VLAN v konfiguraci sítě;

  • IP sítě – IP adresa sítě, udává se dekadicky po jednotlivých oktetech oddělených tečkami.

  • Síťová maska – maska sítě, udává se dekadicky po jednotlivých oktetech oddělených tečkami. Definuje velikost sítě co do počtu možných adres pro koncová zařízení.

  • Brána – výchozí brána sítě.

  • Automatická konfigurace – určuje, zda se má záznam o síti přenášet do příslušného DNS nebo DHCP, přičemž každá oblast sítě má své DHCP a DNS;

  • Uživatelská PC – eviduje, zda jsou v síti uživatelská zařízení, pouze evidenční záležitost;

  • Oblast sítě – určuje konfiguraci pro danou VLAN a současně eviduje lokalitu. Číselník oblastí je možné spravovat prostřednictvím aplikace Oblasti správy sítě.

  • Poznámka – nestrukturovaný text pro provozní informace.

Seznam evidovaných sítí je zobrazen v přehledové tabulce. Ve sloupci IP sítě je uvedena IP adresa sítě, za lomítkem je pak uvedena maska sítě v CIDR notaci. Sloupec Využito obsahuje údaj o využití adres z celkového počtu adres v síti, v procentech je vyjádřeno, kolik adres je obsazených. Pokud je nastavena automatická konfigurace sítě, pak v případě změn nemusí administrátor provádět žádné zásahy v nastavení.

Síť lze smazat v případě, že v ní nejsou evidována žádná zařízení.