Evidence distribučních seznamů

Aplikace Evidence distribučních seznamů je určena k evidenci seznamů, které jsou používány pro distribuci elektronické pošty na adresy odběratelů pomocí tzv. distribučních serverů. Zakládat a odstraňovat seznamy může pouze uživatel s právem mlist-a, který má v této aplikaci nejvyšší oprávnění. Uživatelé s právem mlist-b mohou seznamy pouze prohlížet. Každý distribuční seznam má nastaveného svého správce, který může seznam libovolně editovat, ale nemůže ho odstranit. Správce může pověřit další osoby, které se budou o seznam starat, tzv. manipulátory. Mají stejná práva jako správci, ale nemohou přidávat a odebírat manipulátory.

Pro přidávací i editační formulář platí stejná pravidla. Všechny položky jsou povinné, položky NázevAdresa jsou unikátní. Pravidla pro plnění všech formulářových položek jsou následující:

 • Název – jméno distribučního seznamu. Název se nesmí shodovat s již existujícím názvem jiného distribučního seznamu.

 • Adresa – text v e-mailové adrese uvedený před symbolem @ musí obsahovat pouze platné znaky pro e-mailovou adresu. Adresa se nesmí shodovat s již existujícím uživatelským účtem, aliasem či již existující adresou jiného distribučního seznamu.

 • Primární doména – jedná se o doménu, pro kterou bude distribuční seznam založen. Distribuční seznam vždy musí obsahovat primární doménu, volitelně je možné nastavit sekundární domény, které se nesmí shodovat s primární doménou. Sekundární domény lze nastavovat ve sloupci Domény

 • Označení – řetězec, který se umisťuje na začátek Subject: do hranatých závorek pro rychlou identifikaci zpráv poslaných přes distribuční seznamy.

 • Správce – uživatel pověřený správou distribučního seznamu, dohledá se podle jména nebo ID přiděleného každému uživateli UIS.

 • Veřejný – položka určuje, zda bude list veřejný. Pokud ano, bude distribuční server přeposílat došlé e-maily ze všech e-mailových adres, v opačném případě bude distribuční server akceptovat pouze e-maily odeslané odběratelem daného distribučního listu.

 • Archivovat – položka určuje, zda se zprávy rozesílané pomocí distribučního seznamu budou archivovat.

 • Jen alias – distribuční seznam bude založen jako hromadný alias.

  Je-li distribuční seznam zakládán jako alias, není možné pro něj nastavit atributy ArchivovatVeřejné. UIS zajišťuje pouze generování atributů do LDAP. Podporu těchto atributů následně musí zajistit obslužný software mailing listů.

Význam ikon seznamu distribučních serverů:

 • Detaily  – aplikace zobrazuje podrobnosti o zvoleném distribučním seznamu, které lze editovat přes ikonu ve sloupci Upravit.

 • Manipulátor  – aplikace, přes kterou správce seznamu může definovat další správce – manipulátory.

 • Odběratelé  – aplikace pro evidenci uživatelů, kterým bude přeposílána elektronická pošta zaslaná na adresu zvoleného distribučního seznamu. Rozdělena je na několik záložek:

  • Odběratelé – zobraz vše – aktuální seznam všech odběratelů.

  • Odběratelé individuálně – formulář pro individuální manipulaci s odběrateli, tj. přidávání a odebírání uživatelů ze seznamu. Pokud je hodnota ve sloupci Odb. ve skupině nastavena na ano, pak je odběratel nastaven skupinově a individuálně ho ze seznamu nelze odebrat. Může být odebrán pouze s celou skupinou v následující záložce.

  • Odběratelé skupinově – formulář pro hromadnou manipulaci s odběrateli. Nové odběratele ze skupiny uživatelů UIS lze přidávat pomocí kvalifikátorů nebo parafikátorů.

  • Externí adresy – formulář pro evidenci externích e-mailových adres, na které bude rozesílána pošta pomocí zvoleného distribučního seznamu.

 • Domény  – aplikace slouží k přiřazení domény. Seznam může přímo pracovat pouze s jednou doménou, ale je možné přiřadit mu více domén, tzv. sekundární domény. E-mailová adresa distribučního seznamu je tvořena ve tvaru adresa@doména_distribučního_serveru. Všechny zprávy zaslané na tuto adresu (adresy) budou přeposílány na adresy odběratelů. Pokud distribučnímu seznamu nebude přiřazena žádná sekundární doména, bude používat pouze svou primární doménu, již lze změnit ve sloupci Upravit. Sekundární domény tvoří platnou e-mailovou adresu ve tvaru adresa@domena. Primarní i sekundární domény mohou nastavovat pouze uživatelé s oprávněním mlist-a.

 • Upravit  – aplikace obsahuje formulář pro úpravu vlastností distribučního seznamu, při úpravách je nutné dodržet výše uvedená pravidla. Změnit lze název seznamu, jeho označení, správce a položky veřejný a archivovat. Změnit lze také primární distribuční doménu, ale z uvedené nabídky není možné zvolit ty, které jsou ve zvoleném seznamu požity jako sekundární domény.