Správa LDAP replik

Aplikace Správa LDAP replik je dostupná uživatelům s přiděleným oprávněním sit-a. Umožňuje správu replik LDAP. Pouze jedna replika může být hlavní, ostatní jsou jejími kopiemi. Hlavní (primární) replika je zařazena v seznamu na prvním místě, další repliky jsou řazeny podle zkratky. Je tvořena z dat účtů uživatelů všech serverů zařazených do sítě Vysoké školy podnikání a práva, a.s.. Repliky jsou využívány pro ověření identifikace uživatele při jeho přihlášení k serveru. Která replika je k identifikaci využita, je dáno serverem, k němuž se uživatel přihlašuje.

Hlavní replika je synchronizovaná přímo z databáze UIS, ostatní repliky jsou synchronizovány z hlavní. Záleží na konfiguraci, zda je využívána synchronizace pomocí nástrojů LDAP, případně dalšími prostředky (proprietální řešení vyvinuté vývojovým týmem UIS).

Do evidence replik LDAP není dovoleno zasahovat bez předchozí konzultace s vývojovým týmem UIS!

Význam položek formuláře pro evidenci replik:

 • Zkratka – systémový identifikátor repliky.

 • URL repliky

 • Port – číslo portu repliky.

 • Heslo – heslo pro binddn.

 • Typ repliky

 • Základní kontext – login kontextu, který provádí replikaci – kontext pro připojení.

 • Samba SID

 • Hlavní – atribut určuje, zda se jedná o hlavní repliku; evidována může být pouze jedna.

 • Sambawst (samba user workstations) – obsahuje informace o uživatelských pracovních stanicích.

 • Sambaallgrp (samba all group) – obsahuje informace o celých skupinách.

 • Karty – zda replika obsahuje informace o kartách.

 • Aktivní replika – automaticky se provádí kontrola konzistence.

 • RAS Password – obsahuje hesla pro vzdálené přihlašování.

 • Pošta – zda se mají generovat informace pro centrální poštovní systém (informace o mailing listech a aliasech).