Evidence zařízení

Aplikace Evidence zařízení slouží k evidenci zařízení připojovaných do počítačové sítě Vysoké školy podnikání a práva, a.s.. Zařízení mohou přidávat a editovat uživatelé s oprávněním sit-a, uživatelé s oprávněním sit-b mohou provádět potřebná nastavení zařízení a uživatelé s oprávněním sit-c mohou pouze prohlížet evidovaná zařízení a jejich nastavení. Oprávnění jsou přidělována pracovníkům zabývajícím se správou univerzitní sítě.

Význam sloupců tabulky je následující:

 • Ozn. – pole k označení a smazání zařízení je nabízeno pouze v případě, že zařízení není nikam připojeno a není u něj nic evidováno. Odebrat zařízení je tedy možné pouze pokud:

  • nemá evidované žádné porty. Porty lze odebrat, pouze pokud nemá žádné spojení;

  • nemá evidované žádné příslušenství;

  • nemá evidovanou licenci;

  • není zařazeno v žádné skupině zařízení;

  • nemá žádné logy provozu/přenosu (typicky AP) – viz statistiky faro a kolejní sítě.

 • Název – název zařízení.

 • Pracoviště – pracoviště, jehož majetkem zařízení je, nebo které je za zařízení odpovědné.

 • Odpovědný uživatel – jméno uživatele odpovědného za zařízení, resp. který má zařízení v užívání, v kanceláři apod.

 • Typ – typ zařízení, například počítač, server, síťová tiskárna.

 • Automatická konfigurace – vyjadřuje, zda má být u zařízení prováděna automatická konfigurace portů. Hodnota ano je nastavena u zařízení, která mají být konfigurována automaticky.

  Automatická konfigurace se týká zejména síťových prvků. Má-li být automatická konfigurace prováděna na koncovém zařízení, musí být pro automatickou konfiguraci nastaven i switch, do kterého je koncové zařízení připojené.
 • Oblast sítě – udává, ve kterém segmentu sítě se zařízení nachází. Oblast sítě definuje pravidla pro automatickou správu sítě, aplikovaná na všechna zařízení dané oblasti. Evidenci používají automaty, které konfigurují zařízení podle nastavení (soubory pro DNS server, konfigurace access portů na switchích).

 • Sledovat – indikuje dostupnost zařízení (v současnosti se nevyužívá). V pravidelných časových intervalech se na zařízení odeslal ping, který sloužil k ověření dostupnosti zařízení.

 • Kancelář – označení kanceláře, kde je zařízení umístěno.

 • Spojení – počet zapojených portů z celkového počtu.

 • Porty – přes ikonu lze konfigurovat porty zařízení.

 • Prohlížet – ikona zobrazuje přehled všech informací evidovaných o zařízení. Pokud má uživatel oprávnění k editaci, pak lze otevřít editační formulář před odkaz umístěný pod danou skupinou údajů.

 • Upravit – upravit lze všechny položky, které se vyplňují v zakládacím formuláři. Navíc lze nastavit zálohování zařízení (nutná konzultace s vývojovým týmem UIS).