Kontrola odpovědných uživatelů

zařízení v síti!kontrola odpovědných uživatelů

Aplikace Kontrola odpovědných uživatelů zobrazuje seznam zařízení, jejichž odpovědný uživatel již nemá aktivní poměr na vysoké škole, tj. není zaměstnancem, externistou ani studentem. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním sit-a, sit-b, sit-c nebo osvt-a. U oprávnění osvt-a je zohledňován subjekt, na který je oprávnění přiděleno.

Aplikace umožňuje udržet databázi zařízení a jejich správců v aktuálním stavu. Přes sloupec Detail lze zobrazit podrobnosti evidované o zařízení. Informace jsou rozděleny do sekcí, jejichž součástí jsou odkazy na formulář k provedení změn. Uživatele odpovědného za zařízení lze změnit přes odkaz Editovat zařízení umístěného pod základními údaji.