Správa CPS skupin

Aplikace Správa CPS skupin slouží ke správě skupin centrálního přístupového systému (CPS). Pomocí nich lze určovat přístup skupin uživatelů k jiným zdrojů (např. serverům).

Přístup do aplikace mají uživatelé s oprávněním:

  • cps-skupiny-a – uživatel může zakládat skupiny typu eLearning a spravovat skupiny, ve kterých je správcem. Zobrazen má přehled všech založených CPS skupin;

  • cps-skupiny-b – uživatel může spravovat a přidávat všechny skupiny;

  • správce – uživatel nastavený v aplikaci Správa CPS skupin ve sloupci Správci má zobrazen seznam všech skupin, ale pouze svoji může editovat. Správce musí mít současně nastaveno i jedno z výše uvedených práv (pro přístup do aplikace). Může založit novou skupinu.

Vytvoření nové skupiny

Pro vytvoření nové skupiny je potřeba vybrat její typ (zakládá vývojový tým), zadat zkratku, název a u systémových skupin také GID. Zkratka, název i GID musejí být unikátní. Zkratkou by měly být identifikovatelné podobné skupiny, např. použitím jednotného prefixu. GID (Group ID) představuje jedinečné identifikační číslo skupiny a jeho hodnota by měla být celočíselná. U skupin typu eLearning a projekt (VVIS) je GID generováno automaticky.

Uživatel zakládající skupinu se stává automaticky jejím správcem. Má právo provádět se skupinou všechny přípustné operace, tj. určovat další správce, spravovat uživatele skupiny, upravovat a mazat skupiny.

Pokud se v zakládacím formuláři označí položka přejít na nastavení členů skupiny, zobrazí se po založení skupiny formulář pro přidání nároků uživatelů na novou skupinu.

Typ skupiny určuje, ke kterému systému se skupina vztahuje. Základními skupinami jsou:

  • primární – je uživateli přidělena automaticky při vytvoření loginu;

  • systémová – pro použití na serverech;

  • projekt (VVIS) – skupiny slouží pro přidělování zdrojů vědecko-výzkumných projektů (e-science);

  • eLearning.

Význam ikon v seznamu CPS skupin:

  •  Správci – přes ikonu lze změnit nebo přidat správce skupiny. Správcem může být pouze uživatel s právem cps-skupiny-a nebo cps-skupiny-b. Každá skupina musí mít alespoň jednoho správce. Správce dané skupiny může definovat další správce nebo členy skupiny – přidělovat nároky, upravovat nebo mazat skupinu. Nově přidaný správce musí mít současně přidělen přístup do aplikace Správa CPS skupin, tj. musí mu být přiděleno cps-skupiny-a nebo cps-skupiny-b. Správce má v aplikaci zobrazen seznam všech založených CPS skupin.

  •  Nároky – přes ikonu lze určit nároky uživatelů na skupinu (členství). Nároky může přidělovat správce skupiny individuálně dohledáním konkrétního uživatele evidovaného v UIS nebo hromadně prostřednictvím tzv. kvalifikátorů nebo parafikátorů. Uživatelé patřící do takto určené skupiny automaticky získávají nárok na skupinu CPS.

  •  Upravit – přes ikonu může správce skupiny změnit GID, zkratku nebo název skupiny.