Základní informace

pracoviště!základní údajePracoviště!základní informace

Aplikace Základní informace poskytuje základní údaje o zvoleném pracovišti. Data jsou přejímána z personálního systému (např. jméno vedoucího pracoviště, jméno sekretářky, počet pracovníků), vědecko-výzkumného informačního systému (např. počet řešených projektů, počet evidovaných výsledků), aplikací studijně-administrativní části UIS (např. počet garantovaných předmětů) a evidence pracovišť v UIS (např. adresa kontaktní údaje, odkaz na webové stránky).

Kontaktní údaje pracoviště může změnit systémový integrátor v aplikaci Evidence pracovišť.

V dolní části stránky je umístěno:

  • Menu umožňující odeslání hromadné zprávy z poštovní schránky UIS všem osobám na pracovišti, všem pracovníkům nebo externistům.

  • Ikona Dokumentový server – ikona umožňuje vstup do složky pracoviště v Dokumentovém serveru, která je automaticky zřízena pro každé pracoviště. Slouží ke zveřejňování nejrůznějších dokumentů týkajících se provozu na pracovišti, výuky apod. Složka může obsahovat podsložky. Ke složce pracoviště jsou automaticky přidělována práva osobám, které mají pracovní vztah k danému pracovišti. Ukončením pracovního poměru na pracovišti zaniká právo na sledování této složky. Nejvyšší právo je přiděleno vedoucímu pracoviště. Vedoucí může zaměstnancům práva měnit.

  • Ikona  Studentohodiny a učitelohodiny – ikona umožňuje vstup do aplikace pro výpočet učitelohodin a studentohodin.