Nastavení zástupců vedoucího

Aplikace Nastavení zástupců vedoucího slouží k evidenci osob, které mohou zastupovat vedoucího pracoviště, resp. mohou přistupovat k aplikacím v Portálu vedoucího. Těmto osobám je možné poskytnout práva k editaci (plnohodnotný přístup do portálu) nebo pouze ke čtení. Zástupce nemůže sám nastavit dalšího zástupce vedoucího.

Seznam jmenovaných zástupců vedoucího pro zvolené pracoviště je zobrazen v přehledové tabulce. Kromě názvu pracoviště a jména zástupce je v seznamu zobrazeno i období, na které je zástupce jmenován a ve kterém je mu Portál vedoucího přístupný. Není-li stanoveno datum Do, je nastavení zástupce časově neomezeno. Má-li zástupce do Portálu vedoucího přístup pouze pro čtení, je toto nastavení uvedeno ve sloupci Jen pro čtení. Ve sloupci Stav je pomocí ikon rozlišeno, zda je zástupce aktivní (může přistupovat do portálu) nebo neaktivní (nemá do portálu přístup). Stav je odvozen od nastaveného období, na které je zástupce jmenován. Prostřednictvím ikony ve sloupci Upravit lze období, na které je zástupce stanoven upravit, nebo jej ukončit zadáním data Dokdy do minulosti, případně přenastavit příznak Jen pro čtení nebo změnit osobu zástupce. Zástupce lze ze seznamu odebrat jeho označením a stisknutím tlačítka .

Nového zástupce lze přidat přes formulář pod seznamem. Zde se podle jména dohledá požadovaná osoba, která má být zástupcem vedoucího jmenována. Dále je možné určit období, na které je zástupce jmenován, avšak není to povinné. Není-li pole Odkdy vyplněno, bude zástupce nastaven od aktuálního dne. Pokud nemá mít zástupce právo editace, označí se pole Jen pro čtení. Vyplněné údaje se potvrdí stisknutím tlačítka . Záznam o novém zástupci je přidán do seznamu, kde je možné s ním v případě potřeby dále pracovat.

Zástupce může například schvalovat zadání závěrečné práce daného pracoviště, pokud má právo přiděleno pouze ke čtení, může schvalování prací pouze sledovat.