Správa dokumentace

Aplikace Správa dokumentace umožňuje vedoucímu pracoviště stanovit další osoby, které mohou pracovat s aplikací Interní dokumentace pracoviště (vedoucí pracoviště má přístup do aplikace přidělen automaticky).

Uživatele, který má mít do aplikace Interní dokumentace pracoviště přístup, může vedoucí pracoviště stanovit pomocí formuláře v úvodu aplikace a to dvojím způsobem:

  • dohledáním podle jména – přes dohledávací pole se vyhledá osoba, označí se a volba se potvrdí tlačítkem ;

  • ze seznamu zaměstnanců – stisknutím tlačítka se zobrazí tabulka se zaměstnanci a externími pracovníky pracoviště. Označeným pracovníkům se stisknutím tlačítka , které je umístěno pod seznamem, přidělí právo na evidenci dokumentů.

Seznam všech stanovených uživatelů je zobrazen v přehledové tabulce. Zde je možné jednotlivé uživatele označit a stisknutím tlačítka je ze seznamu osob odstranit a ukončit jim tak přístup do aplikace Interní dokumentace pracoviště.