Nastavení

V aplikaci Nastavení je možné nastavit způsob zasílání informačních e-mailů o nově vložených požadavcích na předměty, na učebny pro předměty a pro rozvrhové omezení učitele. Pro každý typ požadavku lze zvolit jednu z následujících možností:

  • nezasílat - informace nebudou vedoucímu pracoviště zasílány;

  • zasílat ihned po události - informace budou vedoucímu pracoviště zasílány ihned po vložení požadavku učitelem;

  • zasílat jedenkrát denně - informace budou vedoucímu pracoviště zasílány pouze jednou za den a to v případě, že bude během uplynulého dne nějaký požadavek ze strany vyučujících zadán.

Provedené změny nastavení je nutno uložit stisknutím tlačítka .