Personalistika

Obsahem aplikace Personalistika je přehled zaměstnanců a externích pracovníků evidovaných na pracovišti. Dále poskytuje statistické údaje týkající se pracovních zařazení a úvazků.

Přehled pracovníků

Seznam pracovníků v aplikaci Přehled pracovníků je přebírán z ruční personalistiky a obsahuje jméno pracovníka, osobní číslo, název pracovního zařazení, datum začátku pracovního poměru, datum ukončení pracovního poměru, jeho stav, druh a velikost úvazku, číslo kanceláře, telefonní číslo do kanceláře, ikonu pro zaslání individuální e-mailové zprávy a  zobrazení rozvrhu. Rozvrh lze zobrazit pouze u učitelů a studentů.

Zobrazení seznamu pracovníků lze omezit podle pracovního zařazení. Z menu se zvolí pracovní zařazení a stiskne tlačítko . Jsou-li zvolenému pracovišti podřízena další pracoviště nebo ústavy, je možné zatržením volby Zobrazit včetně podpracovišť zobrazit i pracovníky z těchto podpracovišť. Je-li pracovník zařazen na více podpracovištích, je v seznamu zobrazen záznam pro každé pracoviště.

Pod seznamem jsou umístěna tlačítka, jejichž význam je následující:

  • – tlačítko umožňuje zaslat hromadnou zprávu označeným pracovníkům v seznamu. Pracovníky lze označovat individuálně nebo hromadně následujícím tlačítkem.

  • – tlačítko umožňuje vygenerovat XLS soubor se zobrazeným seznamem pracovníků.

  • – tlačítkem se označí všichni pracovníci zobrazení v tabulce.

  • – tlačítkem se zruší výběr všech pracovníků v tabulce.

  • – tlačítkem se označí všichni pracovníci – učitelé. Výběr se zruší tlačítkem .

Přehled externích pracovníků

externisté ústavu

Záložka Přehled externistůobsahuje seznam externistů evidovaných na pracovišti. Mezi externisty jsou zahrnuti například externí studenti, externí učitelé a oponenti, školitelé apod. Stejně jako pracovníky i externisty lze obesílat e-mailovou zprávou, ale zde je na zvážení, zda poštu v UIS sledují.

Statistika zaměstnanců pracoviště

statistika!zaměstnanců pracoviště

Záložka Statistika zobrazuje statistické údaje o zaměstnancích a pracovních zařazeních pracoviště. Údaje jsou zobrazeny podle pracovních zařazení, podle velikosti úvazku a zařazení a podle úvazku. Zjistit tak lze počet pracovníků jednotlivých zařazení, počet úvazků, procenta zaměstnanců pro danou velikost úvazku apod. Kliknutím na ikonu lze zobrazit seznam pracovníků odpovídající statistice.