Požadavky na předměty

Aplikace Požadavky na předměty slouží pro zobrazení a schvalování rozvrhových omezení předmětů garantovaných pracovištěm, která vložili garanti nebo administrativy těchto předmětů. Omezení se týkají celkových požadavků na předmět, jako jsou maximální počet cvičení, souběh přednášek, souběh cvičení, způsob výuky, případně doplňující popis, a požadavků na učebny, kde by měla výuka probíhat. Každý předmět může mít vloženo pouze jedno omezení pro celkové požadavky a jedno omezení na učebny.

Seznam zobrazených požadavků lze omezit na aktivní nebo historické požadavky, dále podle období, na které jsou požadavky podány, podle názvu předmětu a stavu požadavku (přepracovat, schváleno, podáno, zamítnuto).

Celkové požadavky a požadavky na učebnu jsou zobrazeny v samostatných seznamech, kde s nimi lze dále pracovat - schvalovat je nebo zamítat. To je možné provádět:

  • individuálně pomocí ikon:

    • – kliknutím na ikonu ve sloupci Schválit je požadavek schválen;

    • – kliknutím na ikonu ve sloupci Zamítnout je požadavek zamítnut;

    • – kliknutím na ikonu ve sloupci Přepracovat se otevře okno pro vepsání komentáře a vrácení požadavku k přepracování.

  • hromadně tlačítky – označené požadavky lze tlačítky pod seznamem požadavků hromadně schválit nebo zamítnout.

Schvalování požadavků je dostupné pouze v období vymezeném milníkem Manipulace s požadavky učitelů. Rozsah období je zobrazen v úvodu aplikace. Na schválené omezení se bere ohled při sestavování rozvrhu na následující studijní období (semestr). Neschválené požadavky nejsou zohledňovány.