Tiskové úlohy

tiskové úlohy

Aplikace Tiskové úlohy slouží k vyzvednutí výsledků tiskových úloh zadaných ke zpracování formou tiskových dávek z jednotlivých agend UIS. Aplikace se uživateli zobrazí pouze pokud pro něj existuje nějaká tisková úloha.

V seznamu tiskových úloh je zobrazena historie zadaných dávkových tisků s informacemi o stavu jejich dokončení. Úspěšně vytištěné dávky je možné stáhnout po kliknutí na ikonu ve sloupci Výsledek. Dopadl-li tisk dávky neúspěšně, není možné výsledek tisku stáhnout a ve sloupci Informace je zobrazena ikona , prostřednictvím které lze zobrazit důvody neúspěchu. Seznam je možné omezit filtrem nad seznamem.