Přehled ePrůzkumů

Prostřednictvím aplikace ePrůzkum se uživatelům zpřístupňují elektronické dotazníky. Dotazníky mohou mít libovolná zaměření, od zjišťování názorů a preferencí na organizovaný kurz, až po zjišťování spokojenosti zaměstnanců vysoké školy. Průzkum má formu elektronického dotazníku, který se zobrazuje dané skupině uživatelů. Tato forma usnadňuje následné zpracování dotazníků a odpovědí na otázky.

O zveřejnění ePrůzkumu jsou uživatele informování e-mailovou zprávou. Nastavení zasílání notifikací lze provést v záložce Nastavení.

Po spuštění aplikace Přehled průzkumů je nabídnut přehled dotazníků, do kterých byli uživatelé zařazeni jako respondenti. Stav dotazníku vyjadřuje, zda byl již vyplněn. Uvedena je i informace o termínu, kdy je možné vyplnit dotazník.

V přehledu dotazníků mohou být zobrazovány i historické průzkumy, u kterých by uživatel mohl být respondentem, avšak již byly pro sběr odpovědí uzavřeny.

Dotazník elektronického průzkumu se otevře kliknutím na ikonu ve sloupci Zobrazit dotazník. V jeho úvodu by měla být informace autora o smyslu a cíli dotazníku a způsobu jeho vyplnění. Dotazník může obsahovat různé typy otázek, včetně otázek závislých na odpovědi předchozí otázky. Odpovědi mohou představovat výběr z několika možností, vepsání několika znaků nebo celého odstavce textu. Otázky jsou tematicky sdruženy do několika skupin, jejichž počet závisí na autorovi průzkumu. Odpovědí na otázky označené symbolem se stanoví další podoba dotazníku – závisí na nich zobrazení dalších otázek.

Po vyplnění se dotazník uloží a odešle kliknutím na tlačítko , které je umístěné na konci stránky.