Schvalování fotografií

Aplikace Schvalování fotografií slouží ke schvalování fotografií, které studenti vložili prostřednictvím aplikace Průkazová fotografie. Schválená fotografie bude použita pro potřeby UIS, případně vytištěna na průkazu studenta. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním navratka-fotky-s.

Po vstupu do aplikace je k dispozici filtr pro zobrazení seznamu vložených fotografií. V jednolivých položkách formuláře jsou nabízeny pouze ty volby, pro které se v systému nacházejí odpovídající údaje. Seznam fotografií se zobrazí stisknutím tlačítka .

U každé fotografie je zobrazen přepínač, s jehož pomocí je možné fotografii schválit nebo zamítnout. V případě zamítnutí se z nabídky volí důvod odmítnutí. Rozhodnutí je nutné potvrdit tlačítkem na konci stránky.

V případě, že je fotografie zamítnuta, musí uchazeč do systému e-návratek vložit novou fotografii. O zamítnutí fotografie je uchazeč informován e-mailovou zprávou. Se schválenou fotografií již uchazeč manipulovat nemůže. Schválená fotografie se při založení studia přenese do UIS a bude použita jako fotografie uživatele. Pokud již uživatel v UIS existuje a má fotografii přidělenou z dřívější doby, bude nová fotografie ignorována.