Informační kanál e-návratek

Aplikace Informační kanál e-návratek slouží pro tvorbu krátkých sdělení ze strany studijního oddělení směrem k uchazečům. Sdělení zadaná v této aplikaci, jsou v závislosti na nastavení omezujících podmínek zobrazována uchazečům na hlavní stránce jejich e-návratky. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním prijim-sprava.

Po vstupu do aplikace je zobrazen formulář pro vložení nového sdělení. Sdělení lze zadávat pomocí editoru, nebo v podobě HTML kódu. Povoleny jsou standardní formátovací prvky a elementy jazyka HTML. Sdělení by měla pokud možno stručná a výstižná, rozsáhlejší texty je vhodné zveřejnit jinou formou (například jako dokument ve veřejném dokumentovém serveru) a odkazovat na ně. Vyplněné sdělení se uloží stisknutím tlačítka .

Seznam evidovaných sdělení je zobrazen v přehledu umístěném pod editorem, kde lze za pomoci ikony ve sloupci Upravit editovat jejich obsah, případně sdělení bez evidovaného zobrazení vymazat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Po kliknutí na ikonu ve sloupci Zobrazení lze definovat skupinu uchazečů, jímž se má sdělení zobrazit. V úvodu stránky je zobrazen náhled sdělení tak, jak jej vidí uchazeči v e-návratce. Pod náhledem je umístěn formulář pro přidání nové skupiny, kde je nutné vyplnit univerzitní období, pro které má být sdělení zobrazováno, termín zveřejnění, případně další omezení a potvrdit tlačítkem . Pro každé sdělení je třeba definovat minimálně jednu skupinu uchazečů. Není-li skupina definována, sdělení se uchazečům nezobrazuje.

V přehledové tabulce v části Zobrazení je zobrazen přehled všech evidovaných skupin uchazečů, kterým se má sdělení v e-návratce zobrazit. Ikona ve sloupci Aktivní indikuje aktuální stav zobrazení (jinými slovy říká, zda je aktuální období definované hodnotami ve sloupcích OdkdyDokdy). Skupiny je možné odstranit jejich označením a stisknutím tlačítka .