Portál člena orgánu

Aplikace Portál člena orgánu je přístupná každému uživateli, který je členem některého z orgánu vysoké školy a jeho členství je řádně zaevidováno v UIS.

Evidenci orgánů, jejich členů a rozdělení rolí provádějí systémoví integrátoři v aplikaci Evidence orgánů univerzity.

Po vstupu do portálu je zobrazen přehled orgánů, ve kterých je uživatel aktuálně členem. U každého orgánu je uveden jeho název, případně vazba na studijní program obor a pracoviště. Dále je zobrazeno jméno předsedy orgánu. Pro výběr orgánu je třeba kliknout na ikonu ve sloupci Pokračovat. Historická členství je možné zobrazit tlačítkem .

Funkce některých aplikací portálu se může lišit podle role člena v orgánu i podle typu orgánu.

Členové orgánu

Aplikace Členové zobrazuje přehled současných členů orgánu. Pro každého člena je uvedeno jeho jméno (slouží jako odkaz do aplikace Lidé na VŠPP), identifikace, role v orgánu, počátek a případně konec členství a telefon. Po kliknutí na ikonu ve sloupci E-mail je možné danému členovi poslat e-mailovou zprávu. Přes ikonu ve sloupci Rozvrh je možné zobrazit aktuální rozvrh výuky vybraného člena orgánu. Seznam obsahuje i externí členy orgánu.

Pomocí tlačítka je možné odeslat e-mailovou zprávu vybraným členům orgánu. Obdobně lze tlačítkem odeslat e-mail všem osobám v orgánu. E-mail je zasílán prostřednictvím hromadné zprávy v poštovní schránce VŠPP.

E-mail je možné zaslat i externím členům orgánu. Musí však mít evidovanou e-mailovou adresu.

Plánovaná jednání orgánu

Aplikace Plánovaná jednání umožňuje předsedovi a tajemníkovi orgánu plánovat jednání orgánu. Ostatním členům slouží aplikace pouze pro zobrazení naplánovaných jednání.

Aktuálně naplánovaná jednání se zobrazují v přehledové tabulce. Uvedeno je vždy datum a čas jednání, případně doplňující informace. Pokud je přiložen program jednání, lze jej otevřít kliknutím na ikonu ve sloupci Program. Po kliknutí na ikonu ve sloupci lze uvedené údaje upravit. Vybraná jednání, která ještě neproběhla, je možné smazat tlačítkem .

Historická jednání lze dohledat v záložce Historie.

Nové jednání je možné naplánovat přes připravený formulář, ve kterém je nutné vyplnit datum a čas konání. Volitelně je možné do pole Informace vložit stručnou poznámku, případně pomocí tlačítka přiložit soubor s programem jednání.

Vkládání a editace plánovaných jednání je dostupná pouze předsedovi a tajemníkovi orgánu.

Historie

Aplikace Historie zobrazuje přehled historických členů orgánu, tj. členů, jejichž členství v orgánu již bylo ukončeno a také přehled proběhlých jednání orgánu.

Zápisy

Každý orgán vysoké školy má v Dokumentovém serveru UIS přístupnou složku, do které může vkládat dokumenty spojené s jeho činností. Aplikace Zápisy tuto složku zpřístupňuje jednotlivým členům orgánu.

Složka orgánu je umístěna v hlavní složce vysoké školy ve složce s názvem Orgány. Do složky lze vstoupit i z aplikace Dokumentový server.

Správcem složky orgánu je jeho předseda. Má tedy ke složce přiděleno právo Super a může vkládat dokumenty, zakládat podsložky apod. Tajemník orgánu má přiděleno právo Zakládání a mimo jiné může také vkládat dokumenty. Ostatní členové orgánu mají pouze právo Čtení, mohou tedy pouze prohlížet vložené dokumenty.

Strom dokumentů

Aplikace zobrazuje složky s dokumenty založené v rámci orgánu. Součástí názvu složky je počet nepřečtených dokumentů z celkového počtu dokumentů uložených ve složce. Symbol vedle složky signalizuje typ práva, které uživateli bylo k této složce přiděleno. Kliknutím na název složky se zobrazí všechny dokumenty vložené do této složky - viz aplikace Dokumenty.

Dokumenty

Aplikace zobrazuje dokumenty evidované v hlavní složce orgánu nebo některé z podsložek. Do aplikace se lze přepnout kliknutím na název složky zobrazené v aplikaci Stromu dokumentů nebo kliknutím na ikonu ve sloupci Vstoupit do složky z aplikace Podsložky.

Nový dokument se vloží přes formulář umístěný pod ikonou v dolní části aplikace. Dokument může být vložen ve formě souboru nebo URL odkazu na dokument. Nové dokumenty mohou vkládat pouze oprávněné osoby.

Dokumenty vložené ve složce jsou zobrazeny v přehledové tabulce. U každého dokumentu jsou uvedeny základní informace jako název a autor dokumentu, datum vložení dokumentu a datum poslední modifikace. Údaje je možné upravit přes ikonu ve sloupci Upravit. Soubory přiložené k dokumentu lze zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Přílohy. Přiložené soubory k dokumentu je možné změnit po kliknutí na ikonu ve sloupci Změnit přílohu. Nepotřebné dokumenty je možné smazat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Podsložky

V aplikaci se zobrazí podsložky aktuálně používané složky (zvolené např. v aplikaci Strom dokumentů). Složky jsou zobrazeny v přehledové tabulce. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit je možné zvolenou složku editovat. Kliknutím na ikonu ve sloupci Vstup do složky se přejde do aplikace Dokumenty a zobrazí se dokumenty vložené ve složce.

Pro založení nové složky je připraven formulář v dolní části aplikace. Zakládat a upravovat podsložky může uživatel s právem ke složce Super nebo Zakládání. Složka je vytvořena a přidána po vyplnění nabídnutého formuláře a po stisknutí tlačítka .

Celý DS

Kliknutím na odkaz se zobrazí složka orgánu přímo v aplikaci Dokumentový server. Zde lze využívat i ostatní funkce, které Dokumentový server poskytuje, například přidělovat práva ke složkám dalším členům orgánu, dále vstupovat do ostatních složek a podsložek atd.