Evidence typů orgánů univerzity

Aplikace Evidence typů orgánů univerzity slouží ke správě číselníku typů orgánů. Číselník je využíván v aplikaci Evidence orgánů univerzity. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním provoz-a nebo provoz-z.

Nový orgán lze založit přes formulář na konci stránky, ve kterém se vyplní český a anglický název orgánu, vazba na odbor, pracoviště nebo studijní program. Dále se zvolí druh orgánu (komise, samosprávný, další). Volba Podorgány určuje, zda je na daném typu orgánu možné evidovat jeho podorgány.

Seznam evidovaných typů orgánů je uveden v přehledové tabulce. Příslušný záznam je možné upravit po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Typy orgánů, pro které nejsou založeny žádné orgány, je možné označit a smazat stisknutím tlačítka .