Blokování rezervací

rezervace místností!blokování rezervací

Aplikace Blokování rezervací umožňuje správci místnosti zablokovat uživatelům zadávání nových rezervací na určitý časový úsek. Po celý tento úsek nemohou uživatelé zadávat žádné rezervace v této místnosti. Omezení rezervací místností se využívá například pro zadávání oficiálních rezervací, které vkládá správce místnosti ihned po vložení rozvrhových akcí.

Správce místnosti může vkládat rezervace i v době blokování.

Nový interval blokování se vloží pomocí formuláře v úvodu stránky, kde se zvolí požadovaná místnost a zadá se interval odkdy - dokdy. Údaj Dokdy označuje den, kdy je možné již zadávat nové rezervace. Formulář je nutné odeslat stisknutím tlačítka .

Seznam blokací (i historických) je zobrazen v přehledové tabulce. Seznam je moné omezit pomocí filtru nad tabulkou. Příslušný záznam je možné změnit pomocí ikony ve sloupci Upravit nebo odebrat jeho označením a stisknutím tlačítka .