Rozvrhové omezení orgánu

orgány vysoké školy!rozvrhové omezení

Aplikace Rozvrhové omezení orgánu slouží ke správě časových omezení zvoleného orgánu. Omezení se definuje jako periodicky se opakující akce (např. zasedání) a jsou propagována všem aktivním členům daného orgánu. Evidovaná omezení jsou využívána zejména v aplikaci Rozvrhové omezení učitele.

Nové omezení se vloží pomocí formuláře na konci stránky, ve kterém je třeba zadat popis (název) omezení, den v týdnu a rozsah hodin od-do. Hodiny se zadávají jako celé číslo v rozmezí do 6 do 21. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Evidovaná omezení jsou zobrazena v přehledové tabulce, kde je lze editovat pomocí ikony ve sloupci Upravit. Neplatné záznamy je možné odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .