Absolventi - správa dělení

Absolventi!dělení do tříd

Aplikace Absolventi - správa dělení umožňuje definovat dělení absolventů do tříd. Třídy poskytují jemnější dělení absolventů podle studijního programu, oboru, formy, počátečního období studia a koncového období v libovolných kombinacích.

Nové rozdělení absolventů do tříd se založí pomocí formuláře v úvodu aplikace. Zde se vyplní název dělení a označí se vlastnosti, podle kterých se absolventi budou automaticky třídit. Vybrat lze jednu vlastnost nebo kombinace, každé dělení však musí být v rámci fakulty unikátní. Volba se potvrdí tlačítkem .

Všechna definovaná dělení na vybrané fakultě jsou zobrazena v přehledové tabulce. Ve sloupci Počet tříd je uveden počet tříd, který aplikací daného dělení vznikl. Kliknutím na ikonu  ve sloupci Upravit popis se zobrazí pole pro úpravu popisu dělení. Pokud si přejete dělení odstranit, musíte nejprve odstranit všechna navazující data. Poté se zobrazí pole na začátku řádku, jež je možno zatrhnout a stisknout tlačítko .