Nastavení DS

dokumentový server!nastavení

Aplikace Nastavení DS umožňuje nastavení uživatelem preferovaných vlastností dokumentového serveru. Nastavit lze atributy:

  • Počet dokumentů Počet dokumentů a složek na stránce - řídí, kolik dokumentů či podsložek bude zobrazeno na jedné stránce. Doporučuje se cca 20 dokumentů na stránku;

  • Zasílání informací - atribut umožňuje nastavit, zda mají být zasílány e-mailové zprávy o vložení nových dokumentů do složek, ke kterým má uživatel oprávnění. Přeposílání informací o vložení nového dokumentu lze nastavit i v aplikaci Uživatelská nastavení;

  • Strom od složky - atribut určuje, od které složky se má zobrazovat strom složek v aplikci Strom dokumentů. Po nastavení se bude vždy strom Dokumentového serveru zobrazovat od této složky.