Všechny moje složky

Aplikaci Všechny moje složky umožňuje práci se složkami uživatele jako je vstup do vybrané složky, kopírování složek do jiných, označit složky jako nesledované (sledované) nebo zamítnuté (nezamítnuté) a dále seznam složek, ve kterých jsou uloženy moje dokumenty, i se statistickými údaji.

Moje složky

Záložka Moje složky zobrazuje uživateli všechny složky, ve kterých má právo Super (více o právech na straně ). V tabulce je u každé složky popsána cesta v Dokumentovém serveru a ikona , přes kterou uživatel zobrazí všechny dokumenty složky.

Složky předmětů, v nichž je uložen alespoň jeden dokument, jsou po uplynutí studijního období automaticky přemístěny do složky Historie a nejsou v této aplikaci zobrazovány.

Kopírování složek

dokumentový server!kopírování složek

Aplikace Kopírování složek umožňuje kopírování složek dokumentů. Kopírovat složky Dokumentového serveru může každý uživatel, který má v kopírovaných složkách přiděleno alespoň právo Čtení, a ve složkách, do kterých se kopíruje, alespoň právo Zakládání (oprávnění v Dokumentovém serveru je věnována podkapitola na straně ).

V aplikaci jsou umístěny dvě nabídky. V prvním se vybere složka, která se má i s obsaženými dokumenty překopírovat jinam (do jiné složky). Ve druhém se vybere složka, do které se celá složka z předchozí roletky překopíruje – stane se její podsložkou. Složka je překopírována stisknutím tlačítka .

Nesledované složky

dokumentový server!nesledované složky

V aplikaci Nesledované složky se zobrazují nesledované a zamítnuté složky. Aplikace umožňuje změnit stav těchto složek na sledované a nezamítnuté. U nesledovaných složek je možné nastavit sledování, resp. nesledování podsložek kliknutím na odkaz Ne, resp. Ano ve sloupci Včetně podsložek.

Moje dokumenty

dokumentový server!moje dokumenty

Aplikace Moje dokumenty zobrazuje přehled všech dokumentů, které uživatel do Dokumentového serveru vložil, i s informací, do kterých složek. V tabulce je uveden počet dokumentů, dokumentů s přílohou a celková velikost příloh v jednotlivých složkách. Ve sloupci Historie je uvedeno, zda je složka historická (hodnota ano) nebo aktuální (hodnota ne). Tabulku je možné seřadit kliknutím na název sloupce podle názvu složky, počtu dokumentů, příloh a podle velikosti příloh. Kliknutím na název složky se zobrazí dokumenty uložené ve zvolené složce. V závěru stránky je uveden seznam všech použitých typů příloh a informace o přidělené kvótě uživatele a jejím využití. Do využití kvóty se započítávají pouze aktuální složky, ne historické.