Nové dokumenty

Aplikace Nové dokumenty obsahuje seznam nových dokumentů, ke kterým má uživatel přístup a doposud je nepřečetl. Umožňuje jejich rychlé prohlížení, aniž by se muselo vstupovat do jednotlivých složek Dokumentového serveru. Číslo v závorce vedle odkazu poskytuje informaci o počtu nových dokumentů. Stejnou informaci lze získat v hlavičce stránky UIS. Kliknutím na počet nových dokumentů se otevře stránka s novými dokumenty v DS.

U každého dokumentu je uveden název složky, ve které je uložen a ve které jej lze později dohledat. Po přečtení se již dokument v aplikaci Nové dokumenty nebude zobrazovat. Nad seznamem nových dokumentů je umístěn odkaz Aktualizovat dokumenty. Jeho použitím se aktualizuje seznam nových dokumentů. Pod seznamem jsou uvedena dvě tlačítka, jejichž funkce jsou následující:

  • – stisknutím se všechny dokumenty zobrazené na této stránce označí jako přečtené a nebudou se zde již zobrazovat.

  • – tlačítko se používá v případě, že některé nové dokumenty mají zůstat mezi novými nepřečtenými dokumenty. Dokumenty, které se již nemají zobrazovat jako nepřečtené, se označí a stiskne se tlačítko.