Zahraničné dohodyHelp


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
Erasmus
Štát:
Fínska republika

Názov inštitúcieRozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Laurea University of Applied Sciences
_
4